เกม หนูแฮมสเตอร์บอล ออนไลน์

เกม หนูแฮมสเตอร์บอล (Mep Ball) ออนไลน์


คุณจะได้รับเกมบาสเกตบอลหนูแฮมสเตอร์ Mep บอล แต่คุณจะไม่สามารถแข่งขันกับหนูแฮมสเตอร์และจะโยนมันในลูกบอลตะกร้าเป็นจุดที่ลูกบอลให้คะแนนและคะแนน การควบคุมของเกม:
ไปที่ คะแนน หนูแฮมสเตอร์ในตะกร้าให้คลิก

แฟลชเกมที่คล้ายกัน